SC-P9500 Series

Fler program

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater installerar extra programvara. Det kan också uppdatera skrivarens fasta programvara och de installerade programmen.
Om EPSON Software Updater inte är installerat ska du följa stegen i [2 Hämta och ansluta] på sidan [Inställning].


1. Kör EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Klicka på Start-knappen, klicka på Alla appar, välj [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Skriv programnamnet i snabbknappen Sök och välj ikonen som visas.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på Start-knappen, klicka på Alla program (eller Program), välj [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Välj [Flytta] > [Program] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Välj namnet på programmet du vill installera i den senaste programlistan och installera det.

Om du har flera produkter ska du välja modellnamnen.
Listan visar namnen på uppdaterade program och program som distribueras via webben.