L7160 Series

Inställning

Förbereda din skrivare

Klicka ► för att gå till nästa steg

Hoppa över

Du är klar för nästa steg!

Installera programmet på din Windows-dator och anslut till skrivaren.

Hämta »

Kör den hämtade filen.