XP-5150 Series

Inställning

Förbereda din skrivare

Klicka ► för att gå till nästa steg

Hoppa över

Du är klar för nästa steg!

Installera Epson utskriftsprogram på din smartenhet.

Du kan köra appen så snart den är installeras. Konfigurationen börjar genast.

Du kan hämta appen i Google Play från Google Inc.

Klicka här om konfigurationen inte fungerar. »