XP-2200 Series

Enkel konfiguration med Epson Smart Panel

Installera Epson utskriftsprogram på din smartenhet.

Du kan köra appen så snart den är installeras. Konfigurationen börjar genast.

Du kan hämta appen i Google Play från Google Inc.

Klicka här om konfigurationen inte fungerar. »