ET-5880 Series

Inställning

Förbereda din skrivare

Klicka ► för att gå till nästa steg

Hoppa över

Du är klar för nästa steg!

Installera Epson utskriftsprogram på din smartenhet.

När installationen är klar, gå till steg 3.

App Store Google Play

Du kan hämta appen från App Store från Apple Inc. eller Google Play från Google Inc.

Anslut

  Konfigurera skrivare, smartenhet och app för att skriva ut.

Ställ in Nu »