ET-2850 Series

Inställning

Enkel konfiguration med Epson Smart Panel

Installera Epson utskriftsprogram på din smartenhet.

Du kan köra appen så snart den är installeras. Konfigurationen börjar genast.

Du kan hämta appen i Google Play från Google Inc.

Klicka här om konfigurationen inte fungerar. »