Hur vill du konfigurera?

 
  • Anslut genom en router (Rekommenderas)

Denna anslutningsmetod är tillgänglig när du har en åtkomstpunkt (trådlös router) i hemmet eller på kontoret. Vi rekommenderar denna anslutningsmetod eftersom du kan använda Epson Connect-tjänsten via Internet.


 
  • Ansluta direkt (Wi-Fi Direct)

Välj denna anslutningsmetod om du inte har en åtkomstpunkt (trådlös router). Anslut skrivaren och smart-enheten direkt. Du kan ansluta upp till fyra smart-enheter till skrivaren, men Internettjänster är inte tillgängliga eftersom det är ett lokalt nätverk.


 
  • Anslut till en skrivare som redan är ansluten till ditt nätverk

Om skrivaren redan har anslutits till nätverket, återanslut smart-enheten till samma nätverk som skrivaren. Skrivaren är sedan tillgänglig från smart-enheten.

 
  • Om din smart-enhet är ansluten till en dedikerad åtkomstpunkt (trådlös router)

Om det finns någon annan åtkomstpunkt (trådlös router) för anslutning till datorn, anslut smart-enheten till den åtkomstpunkten. Om det inte finns några andra åtkomstpunkter (trådlösa routrar) än åtkomstpunkten för att ansluta till smart-enheten, anslut skrivaren till den åtkomstpunkten.
Välj "Anslut via en åtkomstpunkt (rekommenderas)" när skrivaren inte är ansluten till nätverket. Välj "Anslut till en skrivare som är ansluten till nätverket" när skrivaren redan är ansluten till nätverket.


 
  • Om du vill ansluta smart-enheten till skrivaren, men inte vill ansluta den till samma nätverk som skrivaren

Anslut smart-enheten till skrivaren direkt (Wi-Fi Direct). Skrivaren finns då tillgänglig i en Wi-Fi-anslutning och en direktanslutning (Wi-Fi Direct).


 
  • Om du använder internetdelning (internetdelning) på den mobila enheten

Du kan inte ansluta till skrivaren från smart-enheten när du använder Internetdelning på smart-enheten. Inaktivera Internetdelning och anslut sedan till skrivaren.
Välj "Anslut via en åtkomstpunkt (rekommenderas)" när skrivaren inte är ansluten till nätverket. Välj "Anslut till en skrivare som är ansluten till nätverket" när skrivaren redan är ansluten till nätverket.