L3110 Series

Podešavanje

Priprema vašeg štampača

Kliknite ► za prelazak na sledeći korak

Preskoči

Spremni ste za sledeću fazu!

Instalirajte softver na svoj Windows računar i povežite se sa štampačem.

Preuzmi »

Pokrenite preuzetu datoteku.