WF-C579R Series

Dobro došli!

Ako po prvi put podešavate proizvod ili dodajete računar i/ili pametni uređaj, pritisnite dugme „Počnimo“ koje se nalazi ispod. U suprotnom, izaberite neku od drugih opcija koje se nalaze ispod.

Počnimo »

Podešavanje

Kliknite ovde da biste se povezali sa računarom ili pametnim uređajem.

Podešavanje »

Dodatni softver

Samo za operativni sistem Windows/Mac OS X

Pregled »

Podrška

Priručnici i druge korisne informacije

Podrška »