Ako je štampač već prikazan u delu „Štampači i skeneri”, izaberite ga, a zatim kliknite na dugme [–] da biste ga izbrisali. Dodajte upravljački program štampača i upravljački program faksa (za modele s funkcijom faksa) u skladu sa uputstvima u nastavku.
Kliknite na dugme [+].
Izaberite stavku Add Printer or Scanner.
Pronađite svoj Epson štampač na listi.
Izaberite upravljački program istog imena kao vaš štampač.
Kliknite na Add.

U tabeli ispod proverite da li ste izabrali odgovarajući upravljački program.
Način povezivanja
Upravljački program za štampača
Upravljački program za faks
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Mreža
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) ili
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = ime proizvoda. YYYYYY = MAC adresa, 6 cifara. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP adresa
Napomena:
Kada dodate upravljačke programe, ne morate ih ponovo dodavati, osim ako promenite način povezivanja ili nabavite drugi proizvod.
Uverite se da je proizvod uključen i pravilno povezan sa računarom putem USB ili mrežne veze.
Traženje upravljačkog programa za faks može potrajati. Sačekajte da se upravljački program za faks prikaže na listi, a zatim ga dodajte koristeći istu proceduru.