Podešavanje za WF-7620 Series

Pratite korake navedene ispod ako po prvi put podešavate štampač ili ako već podešenom štampaču dodajete računar.

1 Pripremite štampač

Detalje o podešavanju hardvera štampača potražite u priručniku za podešavanje papira.

2 Preuzimanje i povezivanje

Kada preuzmete besplatni softver za uređaj, možete započeti povezivanje sa štampačem.

Preuzimanje »

3 Više uređaja?

Možete dodati još računara i pametnih uređaja. Sa novog uređaja posetite sledeću internet prezentaciju: http://epson.sn!


Preuzimanje PCL ili PS3 (PostScript3) upravljačkog programa za štampač

Posetite sledeću veb stranicu Epson podrške i preuzmite upravljačke programe.

Pogledajte dokumentaciju štampača da biste proverili da li podržava PCL ili PS3 jezike za štampanje.

Precizne informacije možete dobiti i iz uputstava preuzetih sa navedene veb stranice.

http://www.epson.eu/Support (Evropa)

http://support.epson.net/ (van Evrope)