SC-T7700DM Series

Dodatni softver

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater instalira dodatni softver. Takođe može ažurirati firmver štampača i instalirani softver.
Ako EPSON Software Updater nije instaliran, pratite korake iz odeljka [2 Preuzimanje i povezivanje] sa stranice [Podešavanje].


1. Pokrenite EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Kliknite na dugme Start, kliknite na Sve aplikacije, izaberite [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Unesite ime softvera pomoću dugmeta za pretragu, a zatim izaberite ikonu koja će se pojaviti.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, kliknite na Svi programi (ili Programi), izaberite [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Izaberite [Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Izaberite ime softvera koji želite da instalirate sa liste najnovijeg softvera, pa ga instalirajte.

Ako koristite veliki broj proizvoda, izaberite nazive modela.
Lista prikazuje nazive ažuriranog softvera i softvera koji se distribuira preko Interneta.