Podešavanje za PX-M7110F

Pratite korake navedene ispod ako po prvi put podešavate štampač ili ako već podešenom štampaču dodajete računar.

1 Pripremite štampač

Detalje o podešavanju hardvera štampača potražite u priručniku za podešavanje papira.

2 Preuzimanje i povezivanje

Kada preuzmete besplatni softver za uređaj, možete započeti povezivanje sa štampačem.

Preuzimanje »

3 Više uređaja?

Možete dodati još računara i pametnih uređaja. Sa novog uređaja posetite sledeću internet prezentaciju: http://epson.sn!