XP-5150 Series

Podešavanje

Priprema vašeg štampača

Kliknite ► za prelazak na sledeći korak

Preskoči

Spremni ste za sledeću fazu!

Instalirajte Epson aplikaciju za štampanje na svoj pametni uređaj.

Možete da pokrenete aplikaciju čim se ona instalira. Podešavanje počinje odmah nakon toga.

Možete da preuzmete aplikaciju iz prodavnice Google Play kompanije Google Inc.

Kliknite ovde ako podešavanje ne radi. »