WF-7830 Series

Podešavanje

Priprema vašeg štampača

Kliknite ► za prelazak na sledeći korak

Preskoči

Spremni ste za sledeću fazu!

Instalirajte Epson aplikaciju za štampanje na svoj pametni uređaj.

Možete da pokrenete aplikaciju čim se ona instalira. Podešavanje počinje odmah nakon toga.

App Store Google Play

Možete da preuzmete aplikaciju iz prodavnica App Store kompanije Apple Inc. ili Google Play kompanije Google Inc.

Kliknite ovde ako podešavanje ne radi. »