WF-2860 Series

Podešavanje

Priprema vašeg štampača

Kliknite ► za prelazak na sledeći korak

Preskoči

Spremni ste za sledeću fazu!

Instalirajte Epson aplikaciju za štampanje na svoj pametni uređaj.

Posle završetka instalacije idite na korak 3.

App Store Google Play

Možete da preuzmete aplikaciju iz prodavnica App Store kompanije Apple Inc. ili Google Play kompanije Google Inc.

Poveži se

  Konfigurišite štampač, pametni uređaj i aplikaciju za štampanje.

Podesi sada »