Če je tiskalnik že prikazan v pogovornem oknu »Tiskalniki in optični bralniki«, ga tiskalnik in kliknite gumb [–], da ga izbrišete. Upoštevajte spodnja navodila za dodajanje gonilnika tiskalnika in faksa (pri modelih s funkcijo faksa).
Kliknite gumb [+].
Izberite Add Printer or Scanner.
Izberite vaš tiskalnik Epson s seznama.
Izberite gonilnik, ki ustreza vašemu tiskalniku.
Kliknite Add.

Preglejte spodnjo tabelo, da se prepričate, da ste izbrali pravi gonilnik.
Način povezave
Gonilnik za tiskalnik
Gonilnik za faks
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Omrežje
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) ali
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = ime izdelka. YYYYYY = šestmestni naslov MAC. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = naslov IP
Opomba:
Ko ste dodali gonilnik/-e, jih ni treba dodajati znova, razen če spremenite način vzpostavljanja povezave ali uporabite drug izdelek.
Prepričajte se, da je izdelek vklopljen in pravilno povezan z računalnika prek vrat USB ali omrežne povezave.
Iskanje gonilnika za faks lahko traja nekaj časa. Počakajte, da se gonilnik za faks prikaže na seznamu, nato pa ga dodajte po enakem postopku.