Kakšno nastavitev želite?

  • Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika (priporočeno)

To je način vzpostavljanja povezave za domača in pisarniška omrežja, ki so povezana prek brezžičnega usmerjevalnika. Priporočamo ta način, ker vam omogoča uporabo storitev Epson Connect, ki uporabljajo internet. Za brezžični usmerjevalnik boste potrebovali geslo. Ta način vam omogoča nastavitve Wi-Fi za tiskalnik z uporabo Epson iPrint.


  • Neposredna povezava (Wi-Fi Direct)

To je način vzpostavljanja povezave, ko doma ali v pisarni ne uporabljate brezžičnega usmerjevalnika. Tiskalnik in pametna naprava sta neposredno povezana. Povežete lahko do osem pametnih naprav. Čer je Wi-Fi Direct lokalno omrežje, ki ne vzpostavi povezave z internetom, ne morete uporabljati storitev, ki uporabljajo internet. Povežete se lahko le, ko uporabljate tiskalnik. Ta način vam omogoča nastavitve Wi-Fi Direct za pametno napravo.


  • Povezava s tiskalnikom, ki ima že vzpostavljeno povezavo z omrežjem

Ko je tiskalnik povezan v omrežje, pametno napravo povežite v isto omrežje (SSID) kot tiskalnik. Tiskalnik lahko uporabljate preko pametne naprave.

  • Ko ne veste, kako narediti nastavitve Wi-Fi za mobilno napravo

Prikažite zaslon z nastavitvami Wi-Fi za mobilno napravo, izberite omrežje, s katerim se želite povezati, in nato vnesite geslo.

  • Če uporabljate iPhone ali iPad (naprava iOS)

Izberite [Nastavitve] – [Wi-Fi], da se odpre zaslon Wi-Fi.
Vklopite Wi-Fi in nato v seznamu omrežij tapnite omrežje, s katerim želite vzpostavite povezavo. Na zaslonu za vnos gesla vnesite geslo, nato tapnite [Pridruži se].

  • Če uporabljate napravo Android

Izberite [Nastavitve] – [Wi-Fi], da se odpre zaslon Wi-Fi.
Vklopite Wi-Fi in nato v seznamu omrežij tapnite omrežje, s katerim želite vzpostavite povezavo. Vnesite geslo za omrežje in nato tapnite [Poveži].


  • Če ne poznate gesla za brezžični usmerjevalnik

Preverite, ali so podatki zapisani na nalepki na brezžičnem usmerjevalniku. Na nalepki je lahko navedeno geslo »Encryption Key«, »XXX Key« in tako dalje. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, uporabite geslo, ki je zapisano na nalepki. Če podatkov ne morete najti, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.


  • Ko je mobilna naprava povezana z namenskim mobilnim usmerjevalnikom

Če imate brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) za svoj računalnik, z njim povežite pametno napravo in tiskalnik. Če brezžičnega usmerjevalnika nimate, tiskalnik povežite z mobilnim usmerjevalnikom, s katerim je povezana pametna naprava.
Če tiskalnik ni povezan v omrežje, izberite »Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika«. Če je povezan z omrežjem, izberite »Povezava s tiskalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem«.


  • Če pametne naprave ne želite povezati v omrežje Wi-Fi (SSID), v katerega je povezan tiskalnik

Tiskalnik in pametno napravo povežite neposredno prek Wi-Fi Direct. Tiskalnik lahko uporabljate preko povezave Wi-Fi z uporabo brezžičnega usmerjevalnika in z neposredno povezavo prek Wi-Fi Direct.


  • Če uporabljate privezovanje (deljenje interneta) na mobilni napravi

Če je v pametni napravi vklopljena souporaba internetne povezave, iz te naprave ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom. Izklopite souporabo internetne povezave in nato vzpostavite povezavo s tiskalnikom.
Če tiskalnik ni povezan v omrežje, izberite »Povezava prek brezžičnega usmerjevalnika«. Če je povezan z omrežjem, izberite »Povezava s tiskalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem«.