Kakšno nastavitev želite?

 
  • Povezava prek usmerjevalnika (priporočeno)

Ta način povezave je na voljo, če imate doma ali v pisarni dostopno točko (brezžični usmerjevalnik). Ta način povezave priporočamo, ker omogoča uporabo storitve Epson Connect prek interneta.


 
  • Neposredna povezava (Wi-Fi Direct)

Ta način povezave izberite, če nimate dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Neposredno povežite tiskalnik in pametno napravo. S tiskalnikom lahko povežete do štiri pametne naprave, internetne storitve pa niso na voljo, ker je omrežje lokalno.


 
  • Povezava s tiskalnikom, ki ima že vzpostavljeno povezavo z omrežjem

Če ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem, v pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem kot v tiskalniku. Tiskalnik bo nato na voljo v pametni napravi.

 
  • Če ima pametna naprava vzpostavljeno povezavo z namensko dostopno točko (brezžičnim usmerjevalnikom)

Če je za povezavo z računalnikom na voljo še katera dostopna točka (brezžični usmerjevalnik), v pametni napravi vzpostavite povezavo s to dostopno točko. Če ni na voljo nobena druga dostopna točka (brezžični usmerjevalnik), razen tiste za povezavo s pametno napravo, v tiskalniku vzpostavite povezavo s to dostopno točko.
Če tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem, izberite »Povezava prek dostopne točke (priporočeno)«. Če ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem, izberite »Povezava s tiskalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem«.


 
  • Če želite pametno napravo povezati s tiskalnikom, vendar je ne želite povezati v isto omrežje kot tiskalnik

Pametno napravo neposredno povežite s tiskalnikom (Wi-Fi Direct). Tiskalnik bo nato na voljo prek povezave Wi-Fi in prek neposredne povezave (Wi-Fi Direct).


 
  • Če uporabljate privezovanje (deljenje interneta) na mobilni napravi

Če je v pametni napravi vklopljena souporaba internetne povezave, iz te naprave ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom. Izklopite souporabo internetne povezave in nato vzpostavite povezavo s tiskalnikom.
Če tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem, izberite »Povezava prek dostopne točke (priporočeno)«. Če ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem, izberite »Povezava s tiskalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem«.