Nastavenie produktu XP-322 323 325 Series

Ďalej uvedené kroky slúžia na prvé nastavenie tlačiarne alebo na pridanie počítača k už nainštalovanej tlačiarni.

1 Príprava tlačiarne

Pripravte tlačiareň na prvé nastavenie.

Zobraziť »

2 Prevzatie a pripojenie

Po prevzatí bezplatného softvéru k vášmu zariadeniu môžete začať s pripájaním tlačiarne.

Prevziať »

3 Viac zariadení?

Môžete pridať aj viac počítačov a inteligentných zariadení. Stačí z nového zariadenia prejsť na stránku http://epson.sn.