Nastavenie produktu SC-F500 Series

Ďalej uvedené kroky slúžia na prvé nastavenie tlačiarne alebo na pridanie počítača k už nainštalovanej tlačiarni.

1 Príprava tlačiarne

Podrobnosti o nastavení hardvéru tlačiarne nájdete vo vytlačenej inštalačnej príručke.

2 Prevzatie a pripojenie

Po prevzatí bezplatného softvéru k vášmu zariadeniu môžete začať s pripájaním tlačiarne.

Prevziať »

3 Viac zariadení?

Môžete pridať aj viac počítačov a inteligentných zariadení. V novom zariadení prejdite na nasledujúcu lokalitu http://epson.sn