Ak je vaša tlačiareň zobrazená v ponuke „Tlačiarne a skenery“, vyberte tlačiareň a odstráňte kliknutím na tlačidlo [–]. Ovládač tlačiarne a faxu (pre modely s funkciou faxu) pridajte podľa pokynov nižšie.
Kliknite na tlačidlo [+].
Vyberte možnosť Add Printer or Scanner.
Vyberte svoju tlačiareň Epson zo zoznamu.
Vyberte ovládač podľa názvu svojej tlačiarne.
Kliknite na tlačidlo Add.

V tabuľke nižšie skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň.
Spôsob pripojenia
Ovládač tlačiarne
Ovládač faxu
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Sieťové
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) alebo
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = názov produktu. YYYYYY = adresa MAC (6 číslic). ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = adresa IP
Poznámka:
Keď ste raz pridali ovládače, viac ich nie je potrebné pridávať, ak nezmeníte spôsob pripojenia alebo nepoužijete iný produkt.
Skontrolujte, či je produkt zapnutý a správne pripojený k počítaču pomocou kábla USB alebo sieťového pripojenia.
Vyhľadanie ovládača faxu môže chvíľu trvať. Počkajte, kým sa ovládač faxu zobrazí v zozname a potom pridajte ovládač faxu rovnakým postupom.