Nastavenie produktu WF-R5190 Series

Ďalej uvedené kroky slúžia na prvé nastavenie tlačiarne alebo na pridanie počítača k už nainštalovanej tlačiarni.

1 Príprava tlačiarne

Pripravte tlačiareň na prvé nastavenie.

Zobraziť »

2 Prevzatie a pripojenie

Po prevzatí bezplatného softvéru k vášmu zariadeniu môžete začať s pripájaním tlačiarne.

Prevziať »

3 Viac zariadení?

Môžete pridať aj viac počítačov a inteligentných zariadení. Stačí z nového zariadenia prejsť na stránku http://epson.sn.


Prevzatie ovládača tlačiarne PCL alebo PS3 (PostScript3)

Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu podpory spoločnosti Epson a prevezmite si ovládače.

V dokumentácii tlačiarne skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje jazyk tlače PCL alebo PS3.

Okrem toho si z tejto webovej lokality môžete prevziať aj príručky s podrobnými informáciami.

http://www.epson.eu/Support (Európa)

http://support.epson.net/ (mimo Európy)