PX-M5081F Series

Nastavenie

Príprava tlačiarne

Kliknutím na ► prejdite k ďalšiemu kroku

Preskočiť

Ste pripravený na ďalšiu etapu!

Softvér nainštalujte do svojho počítača s operačným systémom Windows a pripojte ho k tlačiarni.

Prevziať »

Otvorte prevzaté súbory.