ET-3600 Series

Ďalší softvér

Windows/Mac OS X

Program EPSON Software Updater nainštaluje aj ďalší softvér. Môže tiež aktualizovať firmvér tlačiarne a nainštalovaný softvér.
Ak program EPSON Software Updater nie je nainštalovaný, postupujte podľa krokov uvedených v časti [2 Prevzatie a pripojenie] na stránke [Nastavenie].


1. Spustite program EPSON Software Updater

  • Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky aplikácie, vyberte položky [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie zadajte názov softvéru a vyberte ikonu, ktorá sa zobrazí.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položky Všetky programy (alebo Programy), [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Vyberte možnosť [Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Vyberte názov softvéru, ktorý chcete nainštalovať, z najnovšieho zoznamu softvéru, a potom ho nainštalujte.

Ak používate viacero produktov, vyberte názov modelu.
V zozname sa zobrazujú názvy aktualizovaných softvérov a softvérov distribuovaných z webu.