EH-LS650W

Softvér

Môžete stiahnuť príručky alebo dokumentáciu k projektoru.

Starostlivo si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.

Softvér      
Epson iProjection
Epson USB Display
Epson Projector Content Manager
Easy Interactive Tools
Easy Interactive Driver
Epson Projector Management
Epson Projector Professional Tool
Epson Wireless Transmitter Settings
Epson Connect Tool for Document Camera