Nastavenie produktu WF-C20600 Series

Ďalej uvedené kroky slúžia na prvé nastavenie tlačiarne na použitie s inteligentným zariadením.

1 Prevzatie

Do inteligentného zariadenia sa nainštaluje bezplatná aplikácia.

Po dokončení inštalácie sa vráťte na túto stránku a pokračujte krokom 2.

App Store Google Play

Aplikácia sa prevezme zo stránok spoločností Apple Inc. a Google Inc.

2 Pripojenie

Nakonfigurujte tlačiareň, inteligentné zariadenie a aplikáciu na tlač.

Spustiť »

3 Viac zariadení?

Môžete pridať aj viac inteligentných zariadení. V novom zariadení prejdite na nasledujúcu lokalitu http://epson.sn