L3150 Series

Nastavenie

Príprava tlačiarne

Kliknutím na ► prejdite k ďalšiemu kroku

Preskočiť

Ste pripravený na ďalšiu etapu!

Aplikáciu Epson printing si nainštalujte do svojho inteligentného zariadenia.

Po skončení inštalácie prejdite k 3. kroku.

App Store Google Play

Aplikáciu si môžete stiahnuť z App Store od spoločnosti Apple Inc. alebo Google Play od spoločnosti Google Inc.

Pripojiť

  Nakonfigurujte tlačiareň, inteligentné zariadenie a aplikáciu pre tlačiareň.

Nastaviť teraz »