Akým spôsobom chcete vykonať nastavenie?

 
  • Pripojenie cez smerovač (odporúčané)

Tento spôsob pripojenia je dostupný, ak máte doma alebo v kancelárii k dispozícii prístupový bod (smerovač bezdrôtovej siete). Odporúčame tento spôsob pripojenia, pretože môžete používať internetovú službu Epson Connect.


 
  • Pripojiť priamo (Wi-Fi Direct)

Ak nemáte k dispozícii prístupový bod (smerovač bezdrôtovej siete), zvoľte tento spôsob. Tlačiareň a inteligentné zariadenie pripojte priamo. K tlačiarni môžete pripojiť až štyri inteligentné zariadenia, no internetové služby nebudú dostupné, pretože ide o miestnu sieť.


 
  • Pripojenie k tlačiarni, ktorá je už pripojená k vašej sieti

Ak je už vaša tlačiareň pripojená k sieti, inteligentné zariadenie znova pripojte k rovnakej sieti ako tlačiareň. Tlačiareň bude potom dostupná prostredníctvom inteligentného zariadenia.

 
  • Ak je vaše inteligentné zariadenie pripojené k vyhradenému prístupovému bodu (smerovaču bezdrôtovej siete)

Ak existuje iný prístupový bod (smerovač bezdrôtovej siete) na pripojenie k počítaču, pripojte inteligentné zariadenie k tomuto prístupovému bodu. Ak neexistujú žiadne iné prístupové body (smerovače bezdrôtovej siete) okrem prístupového bodu na pripojenie inteligentného zariadenia, pripojte tlačiareň k tomuto prístupovému bodu.
Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, zvoľte možnosť „Pripojiť cez prístupový bod (odporúčané)". Ak je už tlačiareň pripojená k sieti, zvoľte možnosť „Pripojiť k tlačiarni, ktorá je pripojená k sieti".


 
  • Ak chcete inteligentné zariadenie pripojiť k tlačiarni, no nechcete ho pripojiť k rovnakej sieti ako tlačiareň

Pripojte inteligentné zariadenie k tlačiarni priamo (Wi-Fi Direct). Tlačiareň bude potom dostupná v rámci pripojenia k Wi-Fi sieti a priameho pripojenia (Wi-Fi Direct).


 
  • Ak na mobilnom zariadení používate tethering (zdieľanie internetu).

K tlačiarni sa z mobilného zariadenia nebudete môcť pripojiť, ak v inteligentnom zariadení používate funkciu tethering. Vypnite funkciu tethering a zariadenie znova pripojte k tlačiarni.
Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, zvoľte možnosť „Pripojiť cez prístupový bod (odporúčané)". Ak je už tlačiareň pripojená k sieti, zvoľte možnosť „Pripojiť k tlačiarni, ktorá je pripojená k sieti".