XP-440 Series

Dodatkowe oprogramowanie

Windows/Mac OS X

Program EPSON Software Updater służy do instalowania dodatkowego oprogramowania. Może być także używany do aktualizowania oprogramowania wbudowanego drukarki i zainstalowanych programów.
Jeśli program EPSON Software Updater nie jest zainstalowany, należy wykonać czynności opisane w punkcie [2 Pobieranie i podłączanie] na stronie [Konfiguracja].


1. Uruchom program EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Kliknij przycisk Start, kliknij Wszystkie aplikacje, wybierz [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Wprowadź nazwę programu w panelu Wyszukiwanie, a następnie wybierz ikonę, która się wyświetli.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknij przycisk Start, następnie opcję Wszystkie programy (lub Programy) i wybierz kolejno pozycje [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Wybierz kolejno opcje [Przenieś] > [Aplikacja] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Z listy najnowszych programów wybierz nazwę oprogramowania, które ma być zainstalowane, a następnie je zainstaluj.

Jeśli używanych jest kilka produktów, wybierz nazwy modeli.
Lista zawiera nazwy zaktualizowanych programów oraz programów, które są rozprowadzane przez Internet.