Jeżeli drukarka jest już wyświetlana na karcie „Drukarki i skanery”, wybierz ją, a następnie kliknij przycisk [–], aby ją usunąć. Dodaj sterownik drukarki i faksu (w przypadku modeli, które oferują funkcję faksowania) postępując zgodnie z poniższą instrukcją.
Kliknij przycisk [+].
Wybierz opcję Dodaj drukarkę lub skaner.
Wybierz drukarkę firmy Epson z listy.
Wybierz sterownik o nazwie odpowiadającej drukarce.
Kliknij opcję Dodaj.

Aby się upewnić, że wybrano właściwy sterownik, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Metoda połączenia
Sterownik drukarki
Sterownik faksu
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Sieć
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) lub
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = nazwa produktu. YYYYYY = 6 cyfr adresu MAC. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = adres IP.
Uwaga:
Po dodaniu sterowników nie będzie trzeba dodawać ich ponownie, chyba że zmieni się metoda połączenia lub użyty zostanie inny produkt.
Należy się upewnić, że produkt jest włączony i poprawnie połączony z komputerem za pomocą połączenia USB lub połączenia sieciowego.
Wyszukiwanie sterownika faksu może chwilę potrwać. Należy poczekać, aż sterownik faksu zostanie wyświetlony na liście, a następnie dodać sterownik faksu, stosując tę samą procedurę.