W jaki sposób chcesz skonfigurować?

  • Łączenie przez router bezprzewodowy (zalecane)

To jest metoda łączenia dla sieci domowych lub biurowych, łączonych z użyciem routera bezprzewodowego. Ta metoda jest zalecana, ponieważ umożliwia ona stosowanie usług Epson Connect, korzystających z Internetu. Dla routera bezprzewodowego wymagane jest hasło. Ta metoda umożliwia wykonanie ustawień Wi-Fi dla drukarki z użyciem Epson iPrint.


  • Połącz bezpośrednio (Wi-Fi Direct)

Jest to metoda połączenia stosowana wtedy, gdy w domu lub w biurze nie jest wykorzystywany router bezprzewodowy. Drukarka i urządzenie typu smart są podłączane bezpośrednio. Podłączyć można do ośmiu urządzeń typu smart. Ponieważ Wi-Fi Direct to sieć lokalna, która nie łączy się z Internetem, nie można używać usług wykorzystujących Internet. Łączyć można się wyłącznie podczas używania drukarki. Ta metoda umożliwia wykonanie ustawień Wi-Fi Direct dla posiadanego urządzenia typu smart.


  • Połącz z drukarką już podłączoną do sieci

Po połączeniu drukarki z siecią, połącz urządzenie typu smart z tą samą siecią (SSID), z którą połączona jest drukarka. Drukarkę można używać z urządzenia typu smart.

  • Gdy nie wiesz, jak skonfigurować ustawienia Wi-Fi dla urządzenia mobilnego

Wyświetl ekran ustawień Wi-Fi dla urządzenia mobilnego, wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie wprowadź hasło.

  • Gdy używany jest iPhone lub iPad (urządzenie iOS)

Wybierz [Ustawienia] - [Wi-Fi], aby wyświetlić ekran Wi-Fi.
Włącz Wi-Fi, a następnie stuknij na liście sieć, z którą wymagane jest połączenie. Wprowadź hasło na ekranie wprowadzania hasła, a następnie stuknij [Przyłącz].

  • Gdy używane jest urządzenie z systemem Android

Wybierz [Ustawienia] - [Wi-Fi], aby wyświetlić ekran Wi-Fi.
Włącz Wi-Fi, a następnie stuknij na liście sieć, z którą wymagane jest połączenie. Wprowadź hasło dla sieci, a następnie stuknij [Połącz].


  • Gdy nie jest znane hasło dla routera bezprzewodowego

Sprawdź informację zapisaną na etykiecie routera bezprzewodowego. Na etykiecie, hasło może być zapisane jako „Encryption Key“, „XXX Key“, itp. Jeśli router bezprzewodowy jest używany z ustawieniami domyślnymi, użyj hasła zapisanego na etykiecie. Jeśli nie można znaleźć żadnej informacji, należy sprawdzić dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym.


  • Gdy urządzenie mobilne jest podłączone do dedykowanego routera mobilnego

Gdy dla komputera dostępny jest router bezprzewodowy (punkt dostępowy), należy połączyć z nim urządzenie typu smart, a następnie drukarkę. Gdy nie jest dostępny router bezprzewodowy, drukarkę należy połączyć z routerem mobilnym z którym jest połączone urządzenie typu smart.
Gdy drukarka nie jest połączona z siecią, wybierz "Łączenie przez router bezprzewodowy". Gdy jest połączona z siecią, wybierz "Połącz z drukarką, która jest podłączona do sieci".


  • Aby nie łączyć urządzenia typu smart z siecią Wi-Fi (SSID), z którą jest połączona drukarka

Bezpośrednie połączenie drukarki i urządzenia typu smart z wykorzystaniem Wi-Fi Direct. Z drukarki można korzystać przez połączenie Wi-Fi, z użyciem routera bezprzewodowego i przez połączenie bezpośrednie, z użyciem Wi-Fi Direct.


  • Jeśli korzystasz z tetheringu (udostępniania Internetu) na urządzeniu mobilnym

Nie możesz uzyskać połączenia z drukarką z urządzenia inteligentnego, gdy w tym urządzeniu jest używana funkcja udostępniania połączenia internetowego. Wyłącz funkcję udostępniania połączenia internetowego, a następnie połącz z drukarką.
Gdy drukarka nie jest połączona z siecią, wybierz "Łączenie przez router bezprzewodowy". Gdy jest połączona z siecią, wybierz "Połącz z drukarką, która jest podłączona do sieci".