Hvis skriveren allerede vises i "Skrivere og skannere", velger du skriveren og klikker på [-]-knappen for å slette den. Legg til skriverdriveren og faksdriveren (for modeller med faksfunksjon) i henhold til instruksjonene nedenfor.
Klikk [+]-knappen.
Velg Legg til skriver eller skanner.
Velg Epson-skriveren fra listen.
Velg driveren med samme navn som skriveren.
Klikk Legg til.

Se på tabellen nedenfor for å være sikker på at du har valgt riktig.
Tilkoblingsmetode
Skriverdriver
Faksdriver
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Nettverk
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) eller
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = produktnavn. YYYYYY = MAC-adresse 6 sifre. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-adresse
Merknad:
Når du har lagt til driver(e), trenger du ikke legge dem til på nytt med mindre du bytter tilkoblingsmetode eller bruker et annet produkt.
Kontroller at produktet er slått på og riktig koblet til datamaskinen via en USB- eller nettverkstilkobling.
Det kan ta litt tid når du søker etter faksdriveren. Vent til faksdriveren vises på listen, og legg deretter til faksdriveren på samme måte.