WF-5620 Series

Annen programvare

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater installerer annen programvare. Programmet kan også oppdatere fastvaren til skriveren og installert programvare.
Hvis EPSON Software Updater ikke er installert, følger du trinnene under [2. Last ned og koble til] på siden [Oppsett].


1. Kjør EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Klikk på Start-knappen, klikk på click Alle apper, velg [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1 / Windows 8

Skriv inn programvarenavnet i Søk-perlen, og velg deretter ikonet som vises.


  • Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

Klikk startknappen, klikk Alle programmer (eller Programmer), velg [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Velg [Flytt] > [Program] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Velg navnet på programvaren du vil installere fra listen med den nyeste programvaren, og installer.

Hvis du bruker flere produkter, velger du modellnavnet.
Listen viser navnet på oppdatert programvare og programvaren som distribueres fra nettet.