L565 Series

Extra software

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater installeert extra software. Dit programma kan ook de firmware van de printer en de geïnstalleerde software bijwerken.
Als EPSON Software Updater niet is geïnstalleerd, volg dan de stappen onder [2 Downloaden en verbinding maken] op de pagina [Instellen].


1. Start EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Klik op de knop Start, klik op Alle apps, selecteer [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in in de charm Zoeken en selecteer vervolgens het pictogram dat wordt weergegeven.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start, klik op Alle programma's (of Programma's) en selecteer [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Selecteer [Ga] > [Programma's] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Selecteer in de lijst met recente software de naam van de software die u wilt installeren en installeer de software.

Als u meerdere apparaten gebruikt, selecteer dan de modelnamen.
In de lijst staan de namen van bijgewerkte programma's en de software die via internet wordt gedistribueerd.