Хэрвээ таны принтер “Printers & Scanners”-т харагдаж байгаа бол, устсгахын тулд принтерээ сонгоод [–] товчлуур дээр дарна. Доорх зааварчилгааны дагуу принтерийн драйвер болон факсын драйверыг (факсын функцтай загваруудад) нэмнэ.
[+]товчлуурыг дар.
Add Printer or Scanner-ыг сонго.
Жагсаалтаас өөрийн Epson принтерийг сонго.
Таны принтерийг нэрлэсэн драйверийг сонго.
Add-ыг дар.

Дараах хүснэгтээс зөв принтерээ сонгосон эсэхийг шалгана уу.
Холболтын Арга
Принтерийн Драйвер
Факсын Драйвер
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Сүлжээ
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) юмуу
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = бүтээгдэхүүний нэр. YYYYYY = MAC хаяг 6 оронтой тоо. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP хаяг
Тэмдэглэл:
Драйвер(ууд)-ыг нэгэнт нэмсэн бол, холболтын аргыг солих юмуу өөр бүтээгдэхүүн ашиглахаас бусад үед дахин нэмэх шаардлагагүй болно.
Бүтээгдэхүүн асаалттай, USB эсвэл сүлжээний холболтыг ашиглан таны компьютерт холбогдсон эсэхийг магадла.
Факсын драйверийг хайхад нэлээд хэсэг хугацаа зарцуулагдаж болзошгүй. Факсын драйверийг жагсаалтанд гарч ирэх хүртэл хүлээж, түүнтэй адил зарчмаар факсын драйверийг нэмнэ.