M15140 Series

Тохируулга

Принтерээ бэлдэх

Дар ► дараагийн шат руу очих

Алгасах

Та дараагийн шатанд бэлэн боллоо!

Epson хэвлэх аппликэйшнийг ухаалаг утсан дээрээ суулгах.

Та уг хэрэглүүрийг сууж дуусмагц нь ажиллуулж болно. Тохируулгыг тэр даруй эхлүүлдэг.

App Store Google Play

Та аппыг Apple Inc.-ийн App Store юмуу Google Inc.-ийн Google Play-ээс татаж авч болно.

Тохируулга ажиллахгүй бол энд дарна уу. »