L4160 Series

Тохируулга

Принтерээ бэлдэх

Дар ► дараагийн шат руу очих

Алгасах

Та дараагийн шатанд бэлэн боллоо!

Epson хэвлэх аппликэйшнийг ухаалаг утсан дээрээ суулгах.

Суулгаж дууссаны дараа 3-р алхам руу оч.

App Store Google Play

Та аппыг Apple Inc.-ийн App Store юмуу Google Inc.-ийн Google Play-ээс татаж авч болно.

Холбох

  Хэвлэхийн тулд принтер, ухаалаг төхөөрөмж, аппыг тохируул.

Одоо тохируул »