Тохируулгыг хэрхэн хийхийг хүсэж байна вэ?

 
  • Рүүтэрээр холбох (Санал болгож байна)

Гэр юмуу оффистоо хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) байгаа үед энэ холболтын аргыг ашиглах боломжтой. Интернэтээр дамжуулан Epson Connect үйлчилгээг ашиглах боломжтой болох учраас энэ холболтын аргыг хэрэглэхийг бид санал болгож байна.


 
  • Шууд холбогдох (Wi-Fi Direct)

Хэрвээ хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) байхгүй бол энэ холболтын аргыг сонгоно уу. Принтерийг ухаалаг төхөөрөмжинд шууд холбо. Дөрөв хүртэлх ухаалаг төхөөрөмжийг принтерт холбох боломжтой боловч дотоод сүлжээ болохын хувьд интернэтийн үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжгүй.


 
  • Танай сүлжээнд холбогдсон принтерт холбох

Хэрэв принтер аль хэдийн сүлжээнд холбогдсон бол ухаалаг төхөөрөмжийг принтертэй ижил сүлжээнд дахин холбо. Ингэснээр ухаалаг төхөөрөмжөөс принтерийг ашиглах боломжтой болно.

 
  • Хэрэв таны ухаалаг төхөөрөмж тусгай зориулалтын хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-т холбогдсон бол

Хэрэв компьютерыг холбоход зориулсан өөр хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) байгаа бол ухаалаг төхөөрөмжийг тухайн хандалтын цэгт холбо. Хэрэв ухаалаг төхөөрөмжийг холбоход зориулсан хандалтын цэгээс өөр хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) байхгүй бол принтерийн тухайн хандалтын цэгт холбо.
Принтер сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд "Хандалтын цэгээр дамжуулж холбогдох (санал болгох)"-ыг сонго. Принтер сүлжээнд холбогдчихсон бол "Сүлжээнд холбогдсон принтерт холбогдох"-ыг сонго.


 
  • Хэрэв ухаалаг төхөөрөмжийг принтерт холбохыг хүсч байгаа боловч принтертэй ижил сүлжээнд холбохыг хүсэхгүй бол

Ухаалаг төхөөрөмжийг принтерт шууд холбо (Wi-Fi Direct). Ингэснээр принтер нь Wi-Fi холболтон дээр шууд холболт (Wi-Fi Direct) хийгдэх боломжтой болно.


 
  • Хэрэв та мобайл төхөөрөмж дээрээ мобайл (интернет хуваалцах) ашиглаж байгаа бол

Ухаалаг төхөөрөмж дээрх тетеринг ашиглаж байгаа үед принтерт ухаалаг төхөөрөмжнөөс хандах боломжгүй байна. Тетерингийг идэвхгүй болгоод, принтерт холбогд.
Принтер сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд "Хандалтын цэгээр дамжуулж холбогдох (санал болгох)"-ыг сонго. Принтер сүлжээнд холбогдчихсон бол "Сүлжээнд холбогдсон принтерт холбогдох"-ыг сонго.