Поставување на XP-320 Series

Следете ги чекорите подолу за да го поставите печатачот првпат или кога додавате компјутер на веќе поставен печатач.

1 Подгответе го печатачот

Подгответе го печатачот за првото поставување.

Преглед »

2 Преземете и поврзете

Откако ќе го преземете бесплатниот софтвер за уредот, можете да почнете со поврзување на печатачот.

Преземање »

3 Повеќе уреди?

Можете да додадете уште компјутери и паметни уреди. Одете на следната интернет-страница http://epson.sn од новиот уред!