Поставување на WF-6590 Series

Следете ги чекорите подолу за да го поставите печатачот првпат или кога додавате компјутер на веќе поставен печатач.

1 Подгответе го печатачот

Погледнете го хартиениот прирачник за поставување за детали за поставувањето на хардверот на печатачот.

2 Преземете и поврзете

Откако ќе го преземете бесплатниот софтвер за уредот, можете да почнете со поврзување на печатачот.

Преземање »

3 Повеќе уреди?

Можете да додадете уште компјутери и паметни уреди. Одете на следната интернет-страница http://epson.sn од новиот уред!


Преземање драјвер за печатачот PCL или PS3(PostScript3)

Посетете ја следната интернет-страница за поддршка на Epson и преземете ги драјверите.

Видете во документацијата на печатачот за да видите дали поддржува скрипти за печатење PCL или PS3.

Можете да преземете и прирачници од интернет-страниците за повеќе информации.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (вон Европа)