Jeigu Jūsų spausdintuvas jau rodomas lange „Spausdintuvai ir skaitytuvai“, pasirinkite savo spausdintuvą ir paspauskite mygtuką [–], kad ištrintumėte. Pridėkite spausdintuvo ir fakso tvarkykles (fakso funkciją turinčiuose modeliuose), atlikdami toliau pateiktus nurodymus.
Spustelėkite mygtuką [+].
Pasirinkite Add Printer or Scanner.
Pasirinkite „Epson“ spausdintuvą iš sąrašo.
Pasirinkite tokio paties pavadinimo kaip spausdintuvo tvarkyklę.
Spustelėkite Add.

Norėdami įsitikinti, kad pasirinkote tinkamai, peržiūrėkite toliau pateiktą lentelę.
Ryšio metodas
Spausdintuvo tvarkyklė
Fakso tvarkyklė
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Tinklas
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) arba
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = gaminio pavadinimas. YYYYYY = MAC adresas iš 6 skaitmenų. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP adresas
Pastaba:
kai pridėsite tvarkyklę (-es), jums nereikės jos (-ų) pridėti iš naujo, kol nepakeisite ryšio metodo ar nenaudosite kito gaminio.
Įsitikinkite, kad gaminys yra įjungtas ir tinkamai prijungtas prie kompiuterio naudojant USB arba tinklo ryšį.
Gali šiek tiek užtrukti, kol bus surasta fakso tvarkyklė. Palaukite, kol fakso tvarkyklė bus parodyta sąraše, tada vadovaudamiesi ta pačia procedūra pridėkite fakso tvarkyklę.