SC-T5700D Series

Papildoma programinė įranga

Windows/Mac OS X

„EPSON Software Updater“ įdiegia papildomą programinę įrangą. Be to, ją naudojant galima atnaujinti spausdintuvo mikroprograminę įrangą ir įdiegtą programinę įrangą.
Jei „EPSON Software Updater“ nėra įdiegta, atlikite veiksmus, kurie pateikiami puslapio [Sąranka] dalyje [2 Atsisiųsti ir prijungti].


1. Paleiskite „EPSON Software Updater“.

  • Windows 10

Paspauskite mygtuką „Pradžia“, paspauskite „Visos programėlės“, ir pasirinkite [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Paspaudę pagrindinį ieškos mygtuką įveskite programinės įrangos pavadinimą, tada pasirinkite parodytą piktogramą.


  • „Windows 7“ / „Windows Vista“ / „Windows XP“

Spustelėkite mygtuką „Paleisti“, tada „Visos programos“ (arba „Programos“) ir pasirinkite [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Pasirinkite [Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Pasirinkite norimos įdiegti programinės įrangos pavadinimą iš naujausios programinės įrangos sąrašo, tada ją įdiekite.

Jei naudojate daugybę gaminių, pasirinkite modelių pavadinimus.
Sąraše parodyti atnaujintos programinės įrangos pavadinimai ir programinė įranga, kuri yra platinama žiniatinklyje.