Kaip norite nustatyti?

  • Prijungimas naudojant belaidį kelvedį (rekomenduojama)

Šis prijungimo būdas skirtas namų arba biuro tinklams, prijungiamiems naudojant belaidį kelvedį. Mes rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis leidžia naudotis „Epson Connect“ paslaugomis, kurioms reikia interneto. Jums reikės belaidžio kelvedžio slaptažodžio. Naudojant šį būdą, galima nustatyti spausdintuvo „Wi-Fi“ parametrus naudojant „Epson iPrint“.


  • Prijungti tiesiogiai (Wi-Fi Direct)

Tai prijungimo būdas, kuriam belaidis kelvedis namuose arba biure nenaudojamas. Spausdintuvas prie išmaniojo įrenginio prijungiamas tiesiogiai. Galite prijungti iki aštuonių išmaniųjų įrenginių. Kadangi „Wi-Fi Direct“ yra vietos tinklas, kuris nėra prijungtas prie interneto, internetu teikiamų paslaugų naudoti negalėsite. Prisijungti galite tik naudodami spausdintuvą. Naudodami šį būdą, galite atlikti išmaniojo įrenginio „Wi-Fi Direct“ nustatymus.


  • Prijungti prie tinkle veikiančio spausdintuvo

Jei spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo, prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties tinklo (SSID), prie kurio yra prijungtas spausdintuvas. Spausdintuvu galite naudotis per išmanųjį įrenginį.

  • Kai nežinote, kaip nustatyti mobiliojo įrenginio Wi-Fi nustatymus

Atidarykite mobiliojo įrenginio „Wi-Fi“ nustatymų ekraną, pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada įveskite slaptažodį.

  • Jei naudojate „iPhone“ arba „iPad“ („iOS“ įrenginį)

Pasirinkite [Nustatymai] - [Wi-Fi], kad būtų rodomas „Wi-Fi“ ekranas.
Įjunkite „Wi-Fi“, tada iš tinklų sąrašo pasirinkite ir spustelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti. Įveskite slaptažodį slaptažodžio įvedimo ekrane, tada spustelėkite [Prisijungti].

  • Jei naudojate „Android“ įrenginį

Pasirinkite [Nustatymai] - [Wi-Fi], kad būtų rodomas „Wi-Fi“ ekranas.
Įjunkite „Wi-Fi“, tada iš tinklų sąrašo pasirinkite ir spustelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti. Įveskite tinklo slaptažodį, tada spustelėkite [Prisijungti].


  • Jei nežinote belaidžio kelvedžio slaptažodžio

Pažiūrėkite, ar informacija užrašyta belaidžio kelvedžio etiketėje. Etiketėje slaptažodis taip pat gali būti pavadintas „Encryption Key“, „XXX Key“ ir pan. Jei belaidį kelvedį naudojate su jo numatytaisiais parametrais, naudokite etiketėje užrašytą slaptažodį. Jei nepavyksta rasti jokios informacijos, žr. dokumentaciją, pateikiamą su belaidžiu kelvedžiu.


  • Kai mobilusis įrenginys prijungtas prie tam skirto mobiliojo maršrutizatoriaus

Jei turite kompiuteriui skirtą belaidį kelvedį (prieigos tašką), prijunkite prie jo išmanųjį įrenginį ir spausdintuvą. Jei belaidžio kelvedžio neturite, prijunkite spausdintuvą prie to mobiliojo kelvedžio, prie kurio yra prijungtas išmanusis įrenginys.
Jei spausdintuvas nėra prijungtas prie tinklo, pasirinkite „Prijungimas naudojant belaidį kelvedį“. Jei jis prijungtas prie tinklo, pasirinkite „Prijungti spausdintuvą, kuris yra prijungtas prie tinklo“.


  • Jei išmaniojo įrenginio nenorite prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo (SSID), prie kurioje yra prijungtas spausdintuvas

Prijunkite spausdintuvą tiesiai prie išmaniojo įrenginio naudodami „Wi-Fi Direct“. Galite naudoti spausdintuvą naudodami belaidžio kelvedžio „Wi-Fi“ ryšį arba tiesiogiai prijungę naudodami „Wi-Fi Direct“.


  • Jei mobiliajame įrenginyje naudojate modemą (bendrinimąsi internetu).

Galite prisijungti prie spausdintuvo per išmanųjį prietaisą, jeigu išmaniajame prietaise naudojate bendrą interneto ryšį. Išjunkite bendro interneto ryšio įjungimo funkciją, tada prijunkite spausdintuvą.
Jei spausdintuvas nėra prijungtas prie tinklo, pasirinkite „Prijungimas naudojant belaidį kelvedį“. Jei jis prijungtas prie tinklo, pasirinkite „Prijungti spausdintuvą, kuris yra prijungtas prie tinklo“.