XP-440 Series

Қосымша бағдарлама

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater қосымша бағдарламаны орнатады. Сондай-ақ, ол принтердің микробағдарламасын және орнатылған бағдарламаны жаңарта алады.
EPSON Software Updater орнатылмаған болса, [Реттеу] бетіндегі [2 жүктеу және қосылу] тармағындағы қадамдарды орындаңыз.


1. EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосыңыз.

  • Windows 10

«Бастау» түймешігін басыңыз, «Барлық бағдарламалар» түймешігін басыңыз, [Epson Software] > [Epson Software Updater] опциясын таңдаңыз.


  • Windows 8.1/Windows 8

«Іздеу» өрісінде бағдарлама атауын енгізіңіз, содан кейін көрсетілген белгішені таңдаңыз.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

«Бастау» түймесін басыңыз, «Барлық бағдарламалар» (немесе «Бағдарламалар») тармағын басыңыз, [Epson Software] > [Epson Software Updater] тармағын таңдаңыз.

[Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater] тармағын таңдаңыз.


2. Соңғы бағдарламалар тізімінде орнатқыңыз келетін бағдарлама атауын таңдаңыз да, орнатыңыз.

Көп өнімді пайдаланып жатсаңыз, үлгі атауларын таңдаңыз.
Тізімде жаңартылған бағдарламалардың және интернеттен таратылатын бағдарламалардың атаулары көрсетілген.