Қалай орнатқыңыз келеді?

  • Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу (ұсынылады)

Бұл – сымсыз маршрутизатор арқылы қосылатын үй немесе кеңсе желілерін қосу әдісі. Интернетті пайдаланатын Epson Connect қызметтерін пайдалануға мүмкіндік беретін осы әдісті пайдалануға кеңес береміз. Сымсыз маршрутизатор үшін құпиясөз қажет болады. Бұл әдіс Epson iPrint мүмкіндігінің көмегімен принтер үшін Wi-Fi параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.


  • Тікелей байланысу (Wi-Fi Direct)

Бұл үйде немесе кеңседе сымсыз маршрутизаторды пайдаланбаған кезде қолданылатын қосу әдісі. Принтер мен смарт құрылғы тікелей қосылады. Сегізге дейін смарт құрылғы қосуға болады. Wi-Fi Direct интернетке қосылмайтын жергілікті желі болғандықтан, интернет пайдаланылатын қызметтерді пайдалану мүмкін болмайды. Тек принтерді пайдаланған кезде қосылуға болады. Бұл әдіс смарт құрылғыңыз үшін Wi-Fi Direct параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.


  • Желіге бұрыннан қосылып тұрған принтерді қосу

Принтер желіге қосылған кезде, смарт құрылғыны принтер қосылған желіге (SSID) қосыңыз. Принтерді смарт құрылғыдан басқаруға болады.

  • Мобильді құрылғы үшін Wi-Fi параметрлерін қалай жасау керектігін білмеген кезде

Мобильді құрылғының Wi-Fi параметрлері экранын көрсетіңіз, қосылғыңыз келетін желіні таңдаңыз, содан кейін құпия сөзді енгізіңіз.

  • iPhone немесе iPad (iOS құрылғысы) пайдаланған кезде

Wi-Fi экранын ашу үшін [Параметрлер] - [Wi-Fi] тармағын таңдаңыз.
Wi-Fi қызметін қосып, желі тізімінен қосылу қажет желіні түртіңіз. Құпиясөз енгізу экранында құпиясөзді енгізіп, [Кіру] түймесін түртіңіз.

  • Android құрылғысын пайдаланған кезде

Wi-Fi экранын ашу үшін [Параметрлер] - [Wi-Fi] тармағын таңдаңыз.
Wi-Fi қызметін қосып, желі тізімінен қосылу қажет желіні түртіңіз. Желі құпиясөзін енгізіп, [Қосылу] түймесін түртіңіз.


  • Сымсыз маршрутизатор құпиясөзін білмеген кезде

Сымсыз маршрутизатордың жапсырмасында ақпараттың жазылған-жазылмағанын тексеріңіз. Жапсырмада құпиясөз «Encryption Key», «XXX Key» және тағы да сол сияқты түрде жазылуы мүмкін. Егер сымсыз маршрутизаторды оның әдепкі параметрлерімен пайдалансаңыз, жапсырмада жазылған құпиясөз пайдаланылады. Ешқандай ақпарат болмаса, сымсыз маршрутизатормен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.


  • Мобильді құрылғы арнайы мобильді маршрутизаторға қосылған кезде

Компьютеріңіздің сымсыз маршрутизаторы (кіру нүктесі) болған кезде, смарт құрылғы мен принтерді соған қосыңыз. Сымсыз маршрутизатор болмаған кезде, принтерді смарт құрылғы қосылған мобильді маршрутизаторға қосыңыз.
Принтер желіге қосылмаған кезде, "Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу" опциясын таңдаңыз. Принтер желіге қосылған кезде, "Желіге қосылған принтерге қосу" опциясын таңдаңыз.


  • Смарт құрылғыны принтер қосылған Wi-Fi желісіне (SSID) қосу қажет болмаған кезде

Принтер мен смарт құрылғыны Wi-Fi Direct көмегімен тікелей жалғаңыз. Принтерді сымсыз маршрутизатормен Wi-Fi қосылымы арқылы және Wi-Fi Direct қызметімен тікелей қосу арқылы пайдалануға болады.


  • Мобильді құрылғыда тетерингті (интернетпен бөлісу) пайдалансаңыз

Смарт құрылғыда шектеу пайдаланып жатсаңыз, смарт құрылғыдан принтерге қосыла алмайсыз. Шектеуді ажыратып, принтерді жалғаңыз.
Принтер желіге қосылмаған кезде, "Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу" опциясын таңдаңыз. Принтер желіге қосылған кезде, "Желіге қосылған принтерге қосу" опциясын таңдаңыз.