L3250 Series

Postavljanje

Priprema pisača

Kliknite ► radi prijelaza na sljedeći korak

Preskoči

Spremni ste za sljedeću stranicu!

Instalirajte softver na računalu sa sustavom Windows i povežite se s pisačem.

Preuzimanje »

Pokrenite preuzetu datoteku.