Kako želite izvršiti postavljanje?

 
  • Povezivanje preko usmjerivača (Preporučeno)

Ovaj način povezivanja dostupan je kada u kućanstvu ili uredu imate pristupnu točku (bežični usmjerivač). Preporučamo ovaj način povezivanja jer možete koristiti uslugu Epson Connect preko interneta.


 
  • Izravno povezivanje (Wi-Fi Direct)

Ovaj način povezivanja odaberite ako nemate pristupnu točku (bežični usmjerivač). Izravno povežite pisač i pametni uređaj. S pisačem možete povezati do četiri pametna uređaja, ali internetske usluge neće biti dostupne jer je riječ o lokalnoj mreži.


 
  • Povezivanje s pisačem koji je već povezan s mrežom

Ako je pisač već povezan s mrežom, ponovno povežite pametni uređaj s istom mrežom s kojom je povezan pisač. Pisač će tada postati dostupan na pametnom uređaju.

 
  • Ako je pametni uređaj povezan sa zasebnom pristupnom točkom (bežični usmjerivač)

Ako postoji druga pristupna točka (bežični usmjerivač) za povezivanje s računalom, pametni uređaj povežite s tom pristupnom točkom. Ako za povezivanje s pametnim uređajem nema drugih pristupnih točaka (bežičnih usmjerivača) osim pristupne točke, pisač povežite s tom pristupnom točkom.
Ako pisač nije povezan s mrežom, odaberite opciju "Povezivanje preko pristupne točke (preporučeno)". Ako je pisač već povezan s mrežom, odaberite opciju "Poveži s pisačem koji je povezan s mrežom".


 
  • Ako pametni uređaj želite povezati s pisačem, ali ga ne želite povezati s istom mrežom s kojom je povezan pisač

Izravno poveži pametni uređaj s pisačem (Wi-Fi Direct). Pisač će tada biti dostupan na Wi-Fi vezi i izravnoj vezi (Wi-Fi Direct).


 
  • Ako koristite tethering (dijeljenje interneta) na mobilnom uređaju

Ako na pametnom uređaju koristite dijeljenje internetske veze nećete se s njega moći povezati s pisačem. Onemogućite dijeljenje internetske veze i povežite se s pisačem.
Ako pisač nije povezan s mrežom, odaberite opciju "Povezivanje preko pristupne točke (preporučeno)". Ako je pisač već povezan s mrežom, odaberite opciju "Poveži s pisačem koji je povezan s mrežom".