הגדרה עבור WF-2650 Series

פעל על פי השלבים הבאים כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה או להוסיף מחשב למדפסת שכבר מוגדרת.

1 הכנת המדפסת

הכן את המדפסת להגדרה בפעם הראשונה.

הצג »

2 הורדה וחיבור

לאחר שתוריד את התוכנה החינמית למכשיר תוכל לחבר אותו למדפסת.

הורד »

3 מכשירים נוספים?

ניתן להוסיף מחשבים ומכשירים חכמים נוספים. היכנס לאתר http://epson.sn מהמכשיר החדש!