הגדרה עבור SC-T5700D Series

פעל על פי השלבים הבאים כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה או להוסיף מחשב למדפסת שכבר מוגדרת.

1 הכנת המדפסת

למידע על הגדרת החומרה של המדפסת עיין במדריך ההגדרה המודפס.

2 הורדה וחיבור

לאחר שתוריד את התוכנה החינמית למכשיר תוכל לחבר אותו למדפסת.

הורד »

3 מכשירים נוספים?

ניתן להוסיף מחשבים ומכשירים חכמים נוספים. היכנס לאתר http://epson.sn מהמכשיר החדש!